SERTIFIKATI

Svi naši proizvodi poseduju međunarodne i domaće sertifikate, potrebne za sigurno korišćenje i stavljanje proizvoda na tržište, u skladu sa zakonskim propisima, te mišljenjem Agencije za lekove i medicinska sredstva, kao i ovlašćenih ispitnih ustanova.